Ajurweda -żywioły a nasza natura psycho-fizyczna

Opublikowane przez admin w dniu

ajurweda

Słowa klucze: ajurweda, żywioły, natura psychofizyczna człowieka, natura energetyczna pożywienia

Chciałbym przybliżyć dzisiaj Państwu jeden ze wschodnich systemów wiedzy, który od wielu tysięcy lat badał naturę człowieka, oraz naturę żywności, którą ten spożywa.

Ajurweda w dosłownym tłumaczeniu znaczy wiedza o życiu. Ayur = życie, Veda = wiedza. Jest to wiedza, która pomaga zrozumieć jak osiągnąć balans ciała umysłu i ducha w różnych warunkach i środowiskach życia. Dziedzina ta ma założenia bardzo podobne do szamanizmu, którego jednym z celów również było osiąganie stanu balansu i harmonii na wszystkich płaszczyznach istnienia.

Ajurweda nie jest medycyną alternatywną, a ugruntowanym system leczniczym budowanym i rozwijanym na Dalekim Wschodzie (Indie) od co najmniej kilku tysięcy lat.

Ma za zadanie pomóc człowiekowi osiągnąć harmonię wewnętrzną, poprzez zrozumienie i zaspokojenie potrzeb swojego organizmu.

Ajurweda i jej główne założenia

Ajurweda zakłada że całe przejawienie materialne składa się 5 żywiołów – ziemi, powietrza, wiatru, ognia i eteru. Na poziomie fizycznym zbudowane są z nich wszystkie ciała, planety, cała materia znajdująca się we wszechświecie. Na poziomie bardziej subtelnym te same żywioły przejawiają się jako funkcje psychiczne(np.emocje,myśli,wola,) niezauważalne dla naszych materialnych zmysłów (dotyk,smak,węch,wzrok,słuch)

Kombinacje energii tych żywiołów w naszym organizmie tworzą tzw dosze, czyli różne typy natury psycho-fizycznej, odzwierciedlające rozkład energii żywiołów jakie na nas działają. Kompozycja i proporcje działających na nas żywiołów, są unikalne dla każdego z nas i określają one naszą unikatową naturę psychofizyczną.

Ajurweda przyjmuje, że natura psycho-fizyczna jest niezmienna, może ona jednak ulec zaburzeniom pod wpływem nieprawidłowej diety, stresu, czy traum. Gdy wiemy jaki żywioły dominują w naszej naturze, możemy lepiej zadbać o potrzeby naszego ciała i umysłu poprzez właściwą dietę i nawyki.

Ajurweda wyróżnia trzy typy dosz :

 1. Kapha (ziemia+woda)
 2. Pitta (woda+ogień)
 3. Vata (wiatr+eter)

Te dosze to połączenia żywiołów. Na początek dla wprowadzenia większej jasności, scharakteryzuje każdy żywioł osobno.

Krótka charakterystyka żywiołów

Ogień jako żywioł kojarzy się nam z mocą, żywiołowością gwałtownością, światłem ale i z destrukcją gdy jest niekontrolowany. Psychicznym odpowiednikiem ognia jest zapał, entuzjazm, inicjatywa, wola, napęd, a także chęć bycia kimś.

Woda jest płynna, ciągle w ruchu, dopasowuje się do tego co zastanie na swojej drodze. Przejmuje cechy(np smak, barwę, zapach) obiektów, z którymi się styka. szybko przystosowuje się do tego co napotyka. Na poziomie bardziej subtelnym woda jest modelem emocji.

Ktoś z dominującym żywiołem wody ma silne predyspozycje do bycia osobą wrażliwą emocjonalnie, empatyczną, potrafiącą wczuwać się w stany emocjonalne innych, mającą ułatwiony dostęp do głębi swojej psychiki.

Żywioł ziemi to z kolei stabilność, twardość. Ziemia stawia opór: nie daje się tak łatwo podnieść, wymaga to wysiłku mięśni, nie można też łatwo wniknąć do jej wnętrza i zobaczyć, co jest środku. Dominujący żywioł ziemi daje praktyczność, systematyczność, regularność, stabilność, schematyczność, stałość w uczuciach i opiniach. Takie osoby nie bujają w obłokach są przyziemne konkretne. Zwykle nie lubią zmian.

Powietrze to z kolei żywioł różniący się od pozostałych trzech, bo nie możemy go zobaczyć, dotknąć czy powąchać. Jest trudniej uchwytne dla naszych fizycznych zmysłów. Powietrze jest przewodnikiem i nośnikiem informacji. Żywioł powietrza na poziomie subtelnym objawia się więc u kogoś jako bystra inteligencja, działanie i planowanie głównie na płaszczyźnie umysłowej, czysto abstrakcyjnej.

A więc ogień to siła i moc woda to elastyczność i wrażliwość , ziemia to stabilność i praktyczność, a powietrze to lotność bystrość umysłu

Dosze- kombinacje żywiołów i ich cechy

Vata- (eter+powietrze)

Naturą doszy Vata(powietrze+eter) jest ruch i ciągłe zmiany. Ponieważ jest to energia bazująca na żywiole powietrza, jej obecność w ciele człowieka powoduje wychłodzenie i suchość. Osoby z dominującą naturą psychofizyczną tego typu, charakteryzują się drobną budową ciała, i szybkim metabolizmem. Dużo myślą i ciężko im usiedzieć długo w jednym miejscu. Intensywnie reagując na zewnętrzne bodźce i są ciągle pobudzone i aktywne

Cechy fizyczne typu Vata

 • Drobne, delikatne ciało
 • Nieregularny, ale szybki metabolizm
 • Słaby system immunologiczny
 • Łatwo wysuszająca się skóra
 • Widoczna sieć naczyń krwionośnych na rękach i nogach
 • Widoczne wystające kości

Cechy umysłowe typu Vata

 • Łatwość w uczeniu się i przyswajaniu wiedzy
 • Spontaniczność w działaniu i łatwość w dopasowaniu się do zmian
 • Wysoki entuzjazm i kreatywność
 • Trudność z utrzymaniem uwagi i skupienia
 • Brak wytrwałości w działaniu,
 • Gadatliwość
 •  Nadwrażliwość
 • Szybkie popadanie w stany fascynacji, zauroczenia lub zniechęcenia

Natura psycho-fizyczna Vaty(powietrze+eter)

Osoby o tego typu naturze psychofizycznej, maja dużą trudność z utrzymaniem stabilności w życiu, ponieważ nieustannie pożądają nowych wrażeń i szukają nowych rozwiązań. Z powodu swojej niestabilnej natury, potrzebują dużej dyscypliny i regularność. To osoby, które są ciągle w ruchu, bardzo dużo myślą i tworzą nowatorskie i kreatywne rozwiązania, Bez odpowiedniej samodyscypliny nie potrafią jednak wprowadzać ich w życie.

Ta cecha uwidacznia się zwłaszcza wtedy, gdy osoby o tego typu naturze psychofizycznej wytrącone są ze stanu swojej równowagi wewnętrznej. Gdy ktoś o dominujących żywiołach powietrza i eteru jest w równowadze, staje się zaraźliwie szczęśliwy, entuzjastyczny i energiczny. Swój potencjał realizuje we wszystkich czynnościach związanych z tworzeniem, tak więc często ten typ osób wybiera zawody takie jak: artysta czy projektant wszelkiego typu.

Sporo osób o tego typu naturze psychofizycznej ma skłonność do nadmiernego przejmowania się, przez co czasami cierpią na niedobór snu. 

Osoba zrowa o typie natury powietrza i eteru powinienna unikać spożywania produktów o takiej naturze, czyli wszystkiego co jest suche, surowe, chłodne, lekkie.

Jeśli naturalnie unikasz takich posiłków a jesteś typem Vata, oznacza to że jesteś w równowadze.

Jeśli jednak będąc typem powietrznym codziennie spożywasz, posiłki o naturze powietrza oznacza to że jesteś w nierównowadze i jeśli nadal będziesz się tak odżywiał, to doprowadzisz swój organizm do choroby.

Typowymi schorzeniami związanymi z nierównowagą doszy Vata są min.:, migreny,  problemy z krążeniem krwi, artretyzm, osteoporoza

Pitta – żywioł ognia i wody

Jest to energia transformująca, a zatem odpowiada za wszelkie procesy przemiany materii w ciele. Osoby z intensywnie przejawiającą się naturą ognia są precyzyjne w planowaniu i działaniu, które świetnie odnajdują się w roli przywódców, liderów i managerów.

Cechy fizyczne typu Pitta

 • Średnia masa ciała, ciepła i miękka skóra z dużą ilością znamion(piegi, pieprzyki)
 • Silny ogień trawienny
 • Nietolerancja ciepła (niechęć do gorących napojów, posiłków i klimatu)
 • Intensywne pragnienia (apetyt. libido)
 • Tendencja do wypadania włosów i łysienia
 • Obfita ilość potu, moczu,

Cechy umysłowe typu Pitta

 • Ambicja i zdecydowanie
 • Gospodarność i przedsiębiorczość
 • Odwaga, duma
 • Stres szybko budzi w nich złość i irytacje
 • Niechęć do podporządkowywania się
 • Mowa głośna i donośna
 • Perfekcjonizm

Natura psycho-fizyczna Pitty

Osoby o tego typu naturze psychofizycznej są średniego wzrostu i mają umiarkowaną budowę ciała. Posiadają ostre rysy twarzy i oczy o przenikliwym spojrzeniu.

Osoby o tym typie natury często obdarzone są bystrym, przenikliwym intelektem i dużą zdolnością do koncentracji. Ich naturalną tendencją jest bycie uporządkowanym. Radość sprawia im efektywne zarządzanie własnymi zasobami: energią, finansami, działaniami. Są ambitni i wykazują naturalne cechy przywódcze. 

Osoby typu Pitta w naturalny sposób regulują nadmiar energii ognia poprzez intensywny wysiłek. Zmęczenie fizyczne pomaga im równoważyć ich emocje.

Jeśli jesteś zdrową osobą typu Pitta powinieneś unikać spożywania produktów typu Pitta, czyli wszystkiego co jest tłuste, pikantne, smażone cierpkie, słone,i kwaśne. Powinieneś unikać alkoholu i papierosów. I ograniczyć ilość spożywanej kawy kawy i herbaty

Jeśli naturalnie stronisz od tego typu produktów a jesteś typem Pitta, to znaczy że jesteś w równowadze. Jeśli jednak będąc typem Pitta uwielbiasz wymienione produkty i spożywasz je codziennie to znaczy, że jesteś w nierównowadze i stosując taką dietę przez długi czas możesz doprowadzić swój organizm do choroby

Typowymi schorzeniami związanymi z nierównowagą ognia są min.: nadkwasota, choroby skóry, wrzody żołądka, choroby wątroby, stany zapalne w ciele, kamienie w nerkach, wysokie ciśnienie krwi.

Kapha – woda+ ziemia

Naturą Kaphy jest wytrzymałość i odprężenie. Jest to dosza, na którą składają się energie żywiołu wody i ziemi. Ciało osób typu Kapha jest mocne i stabilne o ciężkiej i solidnej budowie. Ludzie z dominacją tej energii zazwyczaj cieszą się dobrym zdrowiem, a ponadto są pogodni, radośni oraz pokojowo i optymistycznie patrzą na świat.

Cechy fizyczne typu Kapha

 • Ciało masywne, solidne, muskularne
 • Duża siła fizyczna, odporność i witalność
 • Powolne trawienie, nieduży apetyt
 • niski, powolny spokojny głos łagodne oczy
 • Silne stawy
 • Powolny i stabilny chód
 • Niska temperatura ciała, niewielka potliwość

Cechy umysłowe typu Kapha

 • Cicha i spokojna natura
 • Doskonała pamięć
 • rozważna, metodyczne, powolne działanie
 • ospałość i ociężałość
 • Tolerancja i łatwość wybaczania
 • Oszczędność
 • Lubią należeć do grup

Natura psycho-fizyczna Kaphy

Osoby o tego typu naturze psychofizycznej czują się spełnione niezależnie od statusu majątkowego, czy społecznego. Często szukają ukojenia emocjonalnego w jedzeniu.

Ludzie o naturze psychofizycznej połączonej wody i ziemi, uwielbiają rutynę. Eliminacja złych przyzwyczajeń tak samo z resztą jak i wprowadzenie nowych sprawia im sporą trudność.

Kaphie najbardziej służą energiczne ćwiczenia. Żeby jednak wprowadzić i rozwijać ten nawyk potrzebują dużego samozaparcia, a najlepiej motywacji ze strony bliskich dla niej osób. Natomiast kiedy już zaczną ćwiczyć, to nie mają już problemów z utrzymaniem regularności i systematyczności.

Osoby o naturze połączonej wody i ziemi, są tolerancyjne, czułe i wybaczające. Niełatwo wyprowadzić je z równowagi, są ostoją dla innych. Negatywnymi emocjami, które grożą im najbardziej są chciwość i nadmierne przywiązanie. Kiedy wypadną ze stanu równowagi są uparci, letargiczni, monotonni.

Jeśli jesteś zdrową osobą typu Kapha powinieneś unikać spożywania produktów o naturze wody i ziemi. Ogranicz produkty ciężkie, słodkie i gęste, zawierające dużo cukru i tłuszczu włączając w to mięso i nabiał.

Jeśli naturalnie stronisz od tego typu produktów a jesteś typem Kapha, oznacza to że jesteś w równowadze. Jeśli jednak będąc typem Kapha uwielbiasz spożywasz wymienione produkty ,oznacza to że jesteś w nierównowadze. Stosując taką dietę przez dłuższy czas możesz doprowadzić się do choroby.

Schorzeniami związanymi z nierównowagą doszy. Kapha są min.: otyłość, niestrawność, astma,mdłości, śluz w płucach i gardle, problemy z zatokami.

Ajurweda- korzyści jakie może nam przynieść

Wszystko co istnieje posiada w sobie jakiś dominujący żywioł. Tak samo jest z ludźmi i z jedzeniem, które spożywają. Jeśli ktoś o naturze ognia, żywi się głównie jedzeniem o naturze ognia, to w krótkim czasie doprowadzi do nadmiaru energii tego żywiołu w organizmie, Po jakimś czasie doprowadzi do tak dużego nasilenia się tego żywiołu, że osoba ta, zacznie ukazywać najgorsze cechy danego żywiołu. W przypadku żywiołu ognia byłyby to kłótliwość, wybuchowość, agresja, niepohamowane popędy

Przy nadmiarze ognia w organizmie, w celu jego zbalansowania dobieramy produkty z przeciwstawnego żywiołu, czyli z żywiołu wody. Przy nadmiarze powietrza, dobieramy produkty odżywcze o naturze ziemi, która działałaby uziemiające i stabilizująco, na chwiejną naturę powietrza.

Różne metody obróbki kuchennej także wpływają na stan żywiołów w produktach spożywczych. Smażenie i pieczenie wzmacnia żywioł ognia. Gotowanie na parze wzmacnia żywioł wody. Marynowanie zwiększa żywioł ziemi.

Ajurweda może nam pomóc w zrozumieniu, jak w bardziej świadomy sposób, kształtować za pomocą odżywiania, nie tylko nasze zdrowie ale i stan mentalny. Gdy znamy swoją naturę, naturę pożywienia, które spożywamy, ale i właściwe metody obróbki kulinarnej, utrzymanie równowagi ciała i umysłu staje się dużo łatwiejsze.

Musimy umieć rozpoznać jakie żywioły w nas dominują w danym momencie a których z nich brakuje. Gdy rozpoznamy już czy mamy w organizmie nadmiar jakiegoś żywiołu czy niedobór, możemy dobierać produkty spożywcze o takiej naturze(żywiole), jaka jest nam w danym momencie potrzebny.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial