Enneagram – starożytna typologia charakterów.

Opublikowane przez admin w dniu

enneagram

słowa klucze:enneagram, archetypy charakterów, jak kształtują się nasze światopoglądy, modele postrzegania świata, umysł, schematy umysłu

Każdy z nas jest inny, dlatego inaczej definiujemy szczęście, preferujemy różne sposoby spędzania wolnego czasu, szukamy innych wartości w życiu. To co jednemu człowiekowi daje spełnienie i satysfakcję, drugiemu może wydawać się dziwne, mdłe i mało rozsądne. Wiąże się to przede wszystkim z konkretnym typem osobowości jaki posiadamy. Rozpoznanie swojego typu charakteru i osobowości jest bardzo ważne, jeśli chcemy odkryć w jakich dziedzinach życia mamy największy potencjał i predyspozycje.

Większość sporów pomiędzy ludźmi, pojawia się tak naprawdę jedynie z powodu różnic w postrzeganiu rzeczywistości. Aby uniknąć sporej części tych nieporozumień, wystarczyłoby jedynie zrozumieć i zaakceptować, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas odbiera i interpretuje rzeczywistość na swój własny unikalny sposób, dlatego nasz sposób widzenia świata nie może być jedynym słusznym sposobem dla wszystkich. Każdy wypracowuje swój własny sposób i trzeba to zaakceptować, zamiast narzucać wszystkim jedynie swój punkt widzenia.

Enneagram – klasyfikacja archetypów charakteru

Jednym z ciekawszych narzędzi, które moze pomóc w zrozumieniu jak takie punkty widzenia świata się kształtują jest Enneagram – starożytna typologia archetypów charakterów. Enneagram dzieli ludzkie charaktery na 9 modelowych archetypów:

1.Perfekcjonista / Pedant

2. Altruista/ Opiekun

3. Wykonawca / Zdobywca

4. Tragiczny Romantyk / Indywidualista

5. Obserwator/Mędrzec/Myśliciel

6. Lojalista / Strażnik wartości

7. Epikurejczyk / Fantasta/ Piotruś Pan

8. Szef / Wojownik

9. Mediator / Osadnik

Każdy z enneagramowych archetypów charakteru, posiada swój własny „język”, jakim komunikuje się ze światem.

Możemy wyróżnić trzy główne sposoby, za pomocą, których archetypy uczą się wyrażać siebie i swój potencjał:

Emocjonalny – gdy ludzie wyrażają się głównie poprzez emocje, żyją z poziomu serca. Tacy ludzie są najczęściej wrażliwi na stany emocjonalne swoje i innych ludzi. Posiadają wysoką inteligencję emocjonalną i często są uzdolnieni artystycznie. W astrologii, odpowiednikiem emocji, modelem dla typu emocjonalnego jest żywioł wody.

Intelektualny – gdy ludzie żyją bardziej w swoim umyśle i patrzą na świat z jego perspektywy. Są bystrzy polegają na logice, lubią zgłębiać swoją wiedzę i polegają na swoich zdolnościach do analizy, wyciągania wniosków i planowania. W astrologii modelem dla intelektu jest żywioł powietrza.

Cielesny/kinestetyczny – gdy ludzie najlepiej wyrażają siebie poprzez ruch fizyczny i rozwijanie zdolności w których ważna jest sprawność ciała. W astrologii modelem dla tego typu są żywioły ognia i ziemi.

Niektóre osoby, mogą rozwijać swój potencjał we wszystkie tych typach, choć najczęściej jeden z nich jest dominujący. O tym jakim jesteśmy typem: emocjonalnym, intelektualnym, czy kinestetycznym, może nam więcej powiedzieć autorefleksja.

Enenagram – kiedy kształtują się te wszystkie modele postrzegania świata?

Enneagram opisuje, że pierwsze modele osobowości (schematy postrzegania świata), wytwarzają się w okresie dzieciństwa. Są one „skutkiem ubocznym” dostosowywania się dziecka do życia w domu i różnych grupach społecznych jak szkoła czy środowisko rówieśnicze. Przed każdym z nas pojawiały się w dzieciństwie inne wyzwania, problemy, inne sytuacje problemowe, którym musieliśmy sprostać. Z powodu odmiennych warunków wychowawczych i środowiskowych, oraz różnych temperamentów i unikalnych predyspozycji, każdy z nas nauczył się reagować na rzeczywistość na swój własny wyjątkowy sposób.

Każdy archetyp charakteru inaczej reaguje na gniew będący reakcją na ograniczenie wolności i swobody, wstyd będący reakcją na zanegowanie czyjejś „ważności” i prestiżu, oraz lęk, który pojawia się w momencie, gdy ktoś odczuwa brak poczucia bezpieczeństwa lub zagrożenie.

Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale na większość doświadczeń, które pojawia się w ich życiu dorosłym, reagują automatycznie tak samo jak w dzieciństwie. Pojawia się jakiś bodziec a oni automatycznie odpowiadają na niego tak, jak nauczyli się na niego reagować w przeszłości Te wyuczone w dzieciństwie wzorce reagowania na sytuacje problemowe, człowiek przenosi -najczęściej nieświadomie- w życie dorosłe.

W dzieciństwie nasze umysły, wciskano do tak wielu ciasnych klatek, zbudowanych z lęków, szkodliwych oczekiwań krzywdzących opinii, przesądów, kłamstw, półprawd i wielu innych ograniczeń. Niestety ale spora część z nas pozwoliła wepchnąć się do takich niewidocznych klatek i obecnie postrzega siebie, świat i inne istoty, z takiej przekrzywionej, zakratkowanej perspektywy. Tylko wtedy gdy odrzucimy to wszystko co nam nie służy, odzyskamy ponownie szansę na to, by stać się tym kim zawsze chcieliśmy być.

W jaki sposób może nam w tym pomóc enneagram?

Zanim tak naprawdę dorośli zaczną się uczyć, muszą wpierw oduczyć się sporej ilości tych wszystkich ograniczających i szkodliwych nawyków i schematów myślenia wyniesionych z dzieciństwa. Właśnie dlatego edukacja dorosłych jest o wiele trudniejsza niż edukacja dzieci. Jeśli dorośli, chcą w optymalny sposób rozwijać swój potencjał, muszą rozpoznać te szkodliwe wzorce myślenia i postępowania i świadomie zmienić je na takie, które będą służyły rozwojowi ich potencjału, a nie go ograniczały.

Enneagram może pomóc nam w zrozumieniu dlaczego ludzie zachowują się na tak różne sposoby, daje również wskazówki w jaki sposób zmieniać to automatyczne zachowanie na takie, które naprawdę będzie nam służyło. Zrozumienie tego jak myśli nasz umysł i kiedy tak myśleć się nauczył, jest pierwszym krokiem w kierunku pozytywnej zmiany naszego życia.

O tym w jaki sposób funkcjonuje umysł cżłowieka, kiedy powstają podświadome wzorce postrzegania siebie i świata, jak duży wpływ takie wzorcewywierają na nasze zycie, oraz to w jaki sposób je zmieniać, opiszę w osobnym artykule, bo to bardzo ważny ale i lekko zawiły temat.