Moja pierwsza książka ,,Co ci w sercu gra. Oprogramowania umysłu. Jak działają i jak je zmieniać”

Opublikowane przez admin w dniu

Po przeczytaniu tego e-booka, lepiej zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania swojego umysłu. Zrozumiesz m.in jak twoje dzieciństwo, wpłynęło na ukształtowanie się twojego typu charakteru i sposobu myślenia. Dowiesz się także w jaki sposób można zmienić te zachowania i opinie z przeszłości, które zwyczajnie nam nie służą, na takie, które bedą wspierać nasz potencjał.

Od ponad dwóch lat zajmowałem się badaniem tego jak sposób wychowania wpływa na kształtowanie się czyjejś psychiki i osobowości. Na początku badałem to zagadnienia w celach napisania z tego pracy magisterskiej, ale później ewoluowało to na tyle, że powstała z tego książka o objętości ponad 70 stron.

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale nasz charakter i sposób reagowania na sytuacje problemowe, rozwija się głównie w dzieciństwie. Największy wpływ na kształtowanie się naszej psychiki wywierają szkoła i rodzice.

Nie ma co ukrywać, że w tradycyjnym szkolnictwie, nacisk kładziono głównie na rozwój lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za działania logiczno analityczne, choć jest to zaledwie niewielki wycinek naszych możliwości.

Świadomie lub nie, ale zmuszano nas do budowania własnej samooceny i poczucia wartości, na podstawie tego jakie wyniki osiągaliśmy na tle innych dzieci w szkole, w zadaniach rozwijających głównie inteligencję logiczno-matematyczną i językową, choć są to zaledwie dwa typy inteligencji z 8 opisanych przez psychologa Gardnera:

Inteligencja językowa

Inteligencja logiczno-matematyczna

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Inteligencja ruchowa

Inteligencja muzyczna

Inteligencja interpersonalna (międzyludzka)

Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna)

Inteligencja przyrodnicza

Pozostałe 75% typów inteligencji postrzegano w szkołach jako mniej istotne.

Jak wpłynęło to na nasz rozwój?

Po zakończeniu standardowej edukacji szkolnej, sporo dzieci utalentowanych w innych typach inteligencji niż językowy i logiczno-matematyczny, ale kiepskich w tych dwóch, mogło, czuć się mniej wartościowe czy wręcz gorsze od innych i zaprojektować na podstawie tego uczucia swoje życie dorosłe. Te dzieci nie były głupie czy mało zdolne. Po prostu kazano im się uczyć tego co nie było dopasowane do ich uzdolnień. To mogli być świetni sportowcy, artyści wszelkiej maści, czy ludzie wrażliwi emocjonalnie zdolni pomagać innym. Niestety osoby te z rozwojem swoich talentów musiały radzić sobie same, bo w obecnych realiach, społeczeństwo ich uzdolnienia uznało za mniej istotne dla realizacji obranych przez siebie celów.

Uważam, że kładzenie nacisku tylko i wyłącznie na rozwijanie się w dziedzinach, które nie są naszą mocną stroną, ale przez kogoś zostały uznane za ważne i potrzebne, jest bardzo frustrujące i wzmacnia jedynie przekonanie, że jesteśmy małowartościowi. Obniża to naszą pewność siebie i samoocenę. Powinniśmy raczej wzmacniać swoją samoocenę poprzez skupienie się na rozwoju naszych mocnych stron.

Jeśli chcemy by nasza samo-edukacja była dla nas przyjemnością, a nie przykrym doświadczeniem, powinniśmy wpierw dobrze poznać samego siebie, by zrozumieć czego właściwe najbardziej potrzebujemy od życia my sami i do czego mamy największe predyspozycje.

Później musimy dowiedzieć się w jaki sposób powinniśmy edukować się w tych dziedzinach by było to dla nas efektywne i przyjemne (każdy z nas jest inny, preferuje więc inną metody nauczania).Następnie wystarczy z samo-edukowania się, nawyk codziennego, choćby krótkiego powtarzania.

Wtedy z każdym dniem stajemy się coraz lepsi w wybranych przez siebie dziedzinach.

O czym jest e-book ,,Co ci w sercu gra Poznaj typ swojego charakteru”?

W tym e-book-u, który jest pierwszą częścią, z serii “Czego i jak się uczyć, by było to dla Nas przyjemne i korzystne”

podzielę się z Państwem wiedzą, która pomoże lepiej zrozumieć naszą psychikę i da szansę na zrozumienie tego jak i kiedy kształtuje się nasz sposób widzenia świata, myślenia i postępowania.

Omówię 9 głównych archetypów charakterów, opisanych w enneagramie, typologii charakterów o starożytnym rodowodzie. Opisując kolejne enneagramowe archetypy charakteru, będę zagłębiał się w detale odnośnie tego jak funkcjonuje psychika każdego z nich.

Opiszę:

czego najbardziej pragnie każdy archetyp charakteru,

czego najbardziej się boi,

jakiego typu dzieciństwo/wychowanie, może ukształtować dany archetyp charakteru,

jak dany archetyp charakteru zachowuje się w swoim dojrzałym i nie dojrzałym stadium rozwoju,

dzielę się również wskazówkami, jak każdy archetyp charakteru powinien zmienić swój sposób myślenia, by rozwinąć swój potencjał

Po przeczytaniu opisu wszystkich archetypów charakterów, łatwiej będzie Ci zrozumieć, jak bardzo styl wychowania przekłada się na kształtowanie się czyjegoś sposobu widzenia świata. Może to być inspiracja, również dla rodziców, skłaniająca do zastanowienia się nad tym jak ich postępowanie wobec własnych dzieci, kształtuje umysły i przyszłość ich pociech.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego e-booka, lepiej zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania swojego umysłu i dowiesz się “Co ci w sercu gra”.

Jeśli chciałbyś przeczytać pierwszy rozdział tej książki, oczywiście za darmo, możesz to zrobić TUTAJ

Natomiast link do kupna e-booka znajduje się poniżej

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial