Typ charakteru altruisty – analiza psychiki

Opublikowane przez admin w dniu

typ charakteru altruisty

Przykład małego altruisty, który troszczy się o innych nawet pomimo tego, że jemu samemu może to sprawić jakieś trudności.

fot. @margo_lord

Typ charakteru altruisty, siebie samego, oraz swoją wartość określa na podstawie tego jak jest odbierany przez ludzi, którzy są dla niego w jakiś sposób ważni i bliscy. Tak jak w przypadku perfekcjonisty, również altruista czuje się godny i wartościowy jedynie wtedy, gdy zasłuży w jakiś sposób na uwagę i miłość osób, które są dla niego ważne w życiu. Różnią się jednak metody jakimi oba te typy charakteru próbują ten cel osiągnąć.

Perfekcjonista z powodu swojej rozwiniętej inteligencji intelektualnej próbował osiągnąć miłość innych, skupiając się na sobie samym. Zaczął zastanawiać się, co powinien zmienić w sobie by inni go zaakceptowali i uznał, że musi być jak najbardziej doskonały we wszystkim co robi. Typ charakteru altruisty przyjął inną linię działania.

Z powodu rozwiniętej inteligencji intrapersonalnej skupił się na innych ludziach a nie na sobie samym. Aby osiągnąć uwagę i uznanie, altruista usiłował zrozumieć jak musi wpłynąć na innych, by ci go pokochali. Zaczął się intensywnie zastanawiać czego oni właściwie pragną? Z tego powodu nauczył się, jak wczuwać się w sytuację innych osób i zaczął intuicyjnie rozumieć czego potrzebują i pragną osoby, z którymi wchodził w kontakt. A później zaczął tym ludziom to dawać. Wszystko po to, by “zasłużyć” na ich akceptację i uznanie, na podstawie której budował swoją własną samoocenę.

W jaki sposób kształtuje się typ charakteru altruisty?

W dzieciństwie typ charakteru altruisty, podobnie jak archetyp charakteru perfekcjonisty zauważył, że na uwagę, sympatię czy i zaufanie innych ludzi, musi w jakiś sposób zasłużyć. Zauważył, że na własne przyjemności może sobie pozwolić dopiero wtedy, gdy przysłuży się w jakiś sposób innym. Nie czuł się nigdy kochany za to kim był, tylko za to, że w jakiś sposób był użyteczny i wartościowy dla innych.

Osoba utożsamiająca się z archetypem charakteru altruisty nauczyła się w dzieciństwie, że jej własne potrzeby są egoistyczne i nie może pozwolić sobie na ich zaspokojenie. Chyba, że zaspokoi, wcześniej potrzeby i pragnienia ważnych dla siebie osób. Zaspokajając potrzeby innych odnosi wrażenia, że zaspokaja w ten sposób swoje własne potrzeby.

Typ charakteru altruisty nieustannie dokonuje w sobie zmian, aby wypaść jak najlepiej w oczach osób, na których mu zależy. Pokazuje bliskim dokładnie te cechy, które chcą oni w nim zobaczyć. Jest jak kameleon, który dopasowuje się do pragnień i oczekiwań innych. Jego zachowanie zmienia się w zależności od aktualnych potrzeb ważnych dla niego osób. Z tego powodu czasami popada w dezorientację na temat własnej osoby, traci wyczucie tego kim naprawdę jest i jaką ma rolę do spełnienia. Skupiony na uczuciach innych osób, nie jest w stanie zidentyfikować, co czuje on sam.

Typ charakteru altruisty wytrącony ze stanu swojej równowagi

Niedojrzały typ charakteru altruisty, wytrącony ze stanu równowagi wewnętrznej nie potrafi dostrzec w sobie cech pozytywnych. Właśnie dlatego tak usilnie szuka dowodów sympatii w otoczeniu, budując na jego akceptacji, poczucie własnej wartości. Typ charakteru altruisty na tym etapie rozwoju uważa że miłość i akceptację innych, może zdobyć tylko wtedy, gdy ukrywa i wypiera w sobie cechy charakteru, które mogą odebrane przez innych jako niewłaściwe lub niepożądane. Postępując w ten sposób często traci swoją wewnętrzną równowagę.

Z jednej strony archetyp charakteru altruisty chce prezentować się jako najlepszy pracownik, przyjaciel czy partner, a z drugiej strony rodzi się w nim pragnienie takiego zachowywania się, które byłoby zgodne z jej własnymi pragnieniami. Czuje się rozdarty pomiędzy tym co chce zrobić, a tym co zrobić powinien. Jeśli altruista nadal ignoruje swoje pragnienia i nałogowo zaspokaja potrzeby innych a nie swoje, to może wpaść w bardzo “niezdrowy” stan. Osoba utożsamiająca się z archetypem charakteru altruisty w takim mocno niezdrowym stanie, często oszukuje się na temat swoich motywów postępowania. Kreuje sobie wizerunkiem altruisty męczennika, któremu ludzie są wiele winni, za to co on sam dla nich uczynił.

Gdy nad jego altruizmem zaczyna górować pycha, typ charakteru altruisty skłonny jest myśleć, że drugi człowiek nie może obyć się bez jego pomocy, a świat byłby bez niego dużo uboższy. Zaczyna postrzegać rzeczywistość z perspektywy: ja nikogo nie potrzebuję, ale mnie potrzebują wszyscy.

Typ charakteru altruisty znajdujący się w takim stanie obawia się porzucenia przez innych. Często wpada wtedy w pułapkę pragnienia bycia potrzebnym za wszelką cenę. Może się to ujawnić poprzez kreowanie u ludzi sztucznych potrzeb. Altruista uzależnia ich od siebie, a czasem wpędza ich nawet w poczucie winy, przekonując, że bez niego nie dadzą sobie rady w zaspokojeniu sztucznie wykreowanej potrzeby.

Co powinien zrobić typ charakteru Altruisty, by rozwinąć swój potencjał?

Aby rozwinąć swój potencjał, typ charakteru altruisty powinien porzucić będący dla niego ciężarem, wizerunek „świętej osoby”, który popycha go do pomagania innym za wszelką cenę, nawet własnym kosztem. Musi zdać sobie sprawę, że uniemożliwia mu to jego własny rozwój i nie pozwala mu zrozumieć kim właściwie jest on sam i jakie ma potrzeby.

Typ charakteru altruisty powinien także nauczyć się mówić “nie”, osobom, które próbują nadużyć i wykorzystać jego chęć pomagania. Powinien zrozumieć, że jeśli uprzejmie im odmówi, to nie utraci w ten sposób ich przychylności. Udzielanie pomocy każdemu i w każdej sytuacji skutkuje jedynie brakiem szacunku innych dla czasu i zasobów energetycznych altruisty, i prowadzi to do jego “wypalenia się”. Typ charakteru altruisty, musi po prostu nauczyć się czerpać przyjemność z życia, niezależnie od innych. Powinien zacząć brać pod uwagę własne pragnienia, oraz przestać kupować sobie miłość i uwagę innych, poprzez zaspokajanie wszystkich ich potrzeb i pragnień.

Typ charakteru altruisty wraz z uświadomieniem sobie własnych potrzeb i uczuć, powinien zacząć je szanować i realizować w taki sam sposób jak on sam szanuje i realizuje potrzeby innych. Jeśli dojrzeje do tego, aby w pierwszej kolejności pokochać i zaakceptować samego siebie i uświadomi sobie swoje własne uczucia, to stanie się w ten sposób wspaniałą osobowością, która w skuteczny i zrównoważony sposób troszczy się o siebie samą i o innych ludzi.

Typ charakteru altruisty, musi także nauczyć się prosić o pomoc innych ludzi. W swoim nie dojrzałym stanie przyzwyczaił otoczenie do tego, że niczego w życiu nie potrzebuje. Wydaje mu się, że jeśli poprosi kogoś o pomoc, to okaże w ten sposób swoją słabość, tracąc w ten sposób w oczach innych. Jeśli altruista się na to zdobędzie, to zrozumie, że wzajemność w dawaniu i otrzymywaniu pomocy jeszcze bardziej zbliża ludzi ku sobie, a nie ich od siebie oddala. Dzięki temu będzie mógł dojrzeć i rozwinąć potencjał swojego typu charakteru.

Altruista na dojrzałym etapie rozwoju

Altruista, który osiągnął już stan dojrzałości jest najbardziej bezinteresownym archetypem charakteru jaki istnieje. W tym stanie wzbudza zaufanie innych. Jest przyjacielski, ciepły i rozmowny w stosunku do każdej napotkanej osoby. Ma wielkie pokłady dobrej woli, zawsze dobre intencje wobec innych, a przy tym jest szczery i serdeczny. Charakteryzuje go wysoka zdolność do empatii czyli współodczuwania emocji innych osób.

W życiu nie kieruje się rozumem lecz sercem i emocjami. Dojrzały typ charakteru altruisty jest dobrym słuchaczem, który potrafi podnieść na duchu swojego rozmówcę i potrafi wskazać mu właściwe rozwiązanie jego problemów. Ma wrodzone wyczucie tego co powinien powiedzieć lub zrobić, by ludzie poczuli się zauważeni i podziwiani.

W swoim dojrzałym stanie, typ charakteru altruisty, potrafi przyznać się do tego, że „dawanie” sprawia mu ogromną przyjemność. Akceptuje swoją naturę „dawcy” i nie ukrywa, że pomaga innym także ze względu na siebie. Nie narzuca się już zaspokajając potrzeby innych, w dojrzałym stanie robi to dyskretnie i z wyczuciem. Nie wyolbrzymia swojego wizerunku, ani go nie pomniejsza. Wizerunek ten nie jest również zależny od czynników zewnętrznych.

W tym dojrzałym stanie rozwoju altruista, zdaje już sobie sprawę z tego, że inni ludzie potrafią się bez niego obyć i godzi się z tym. Nie chwali się tym, że udziela pomocy innym, nie oczekuje też za to wdzięczności. Dojrzały archetyp charakteru altruisty, spożytkowuje w ten sposób swoją wielką energię do budowania własnej niezależności i wolnego od lęków, autentycznego życia.

Altruiści pracują bardziej dla satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, niż dla pieniędzy. Doskonale czują się w środowisku zawodowym, gdzie otoczone są ludźmi elity oraz mają bliski dostęp do władzy – szefa firmy, prezesa lub innego autorytetu. Naturalnie dobrym miejscem dla osób chcących robić coś dobrego dla innych są też profesje, jak lekarz, psycholog fizjoterapeuta, pedagog, ratownik, nauczyciel, strażak.

Altruistom odpowiadałaby też praca w zespole nad realizacją jakiegoś ciekawego projektu, który mógłby pomóc ludziom w ich rozwoju. Mogą to być np. fundacje czy organizacje pożytku publicznego. Potrzeby kadrowe takich organizacji są zawsze bardzo szerokie. Altruiści mogliby realizować się również w pracy w działach marketingu i PR, zajmujących się zagadnieniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

CSR Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją zakładającą, że przedsiębiorstwo powinno wykazywać „wrażliwość” społeczną i poza główną działalnością biznesową powinno również się angażować np. w działalność charytatywną czy społeczną. Coraz więcej firm, choćby ze względów wizerunkowych, chce być społecznie odpowiedzialnymi i poszukuje w tym celu pracowników.

ALTRUISTA ZE SKRZYDŁEM ZDOBYWCY

Skrzydło zdobywcy dodaje altruistom zaradność, pracowitość, skuteczność i motywację do osiągania sukcesów. Pomaga im także w bardziej bezpośrednim wyrażaniu własnych potrzeb, skutecznym doprowadzaniu spraw do końca i chęcią współzawodnictwa. Dla altruisty ze skrzydłem wykonawcy, najważniejsze w życiu są związki międzyludzkie i zbudowanie silnej bliskości z innymi. Dla pozyskania ich miłości i uwagi wykorzystuje uwodzicielski wizerunek, urok osobisty i towarzyskie obycie. Altruistom ze skrzydłem zdobywcy, zależy na wizerunku osoby wyjątkowej i atrakcyjnej. Chętnie okazują swoje uczucia innym, uwielbiają spotkania towarzyskie, na których dzielą się swoimi talentami z przyjaciółmi. Są skłonni do pomagania innym bardziej poprzez swoją hojność i wielkoduszność, niż poprzez bezpośrednią opieką nad nimi.

ALTRUISTA ZE SKRZYDŁEM PERFEKCJONISTY

Altruista ze skrzydłem perfekcjonisty jest osobą bardziej powściągliwą i emocjonalnie stabilną niż wcześniejszy podtyp, ale też bardziej krytyczną w stosunku do siebie i innych. Ma duże poczucie obowiązku, jest pracowity, sumienny i uczciwy, zachowuje wysokie standardy własnej pracy. W kontaktach interpersonalnych jest raczej dyskretny, szanuje granice innych ludzi i stara się traktować ich sprawiedliwie. Swoją dobrocią, bezinteresowną uczynnością, poczuciem moralności i altruizmem starają się zabiegać o miłość i akceptację innych. Mają silną wewnętrzną motywację pomagania innym i nie potrafią nikomu odmówić. Będą odnajdywać się w nauczaniu innych, wspieraniu ich samodoskonalenia się lub w niesieniu pomocy potrzebującym.