Wartościowe pożywienie i jego wpływ na nasze zdrowie

Opublikowane przez admin w dniu

wartościowe pożywienie

słowa klucze: wartościowe pożywienie, organizm, składniki odżywcze, homeostaza, zdrowie, niezbędne składniki odżywcze

Wartościowe pożywienie jest jednym z głównych źródeł dostarczających organizmowi człowieka, substancji potrzebnych do jego budowy, regeneracji i regulacji procesów życiowych. Jest także jednym z głównych źródeł energii życiowej, niezbędnej po przeprowadzania wszystkich procesów przemiany materii w ciele.

Aby organizm mógł sprawnie funkcjonować, musi utrzymać w sobie stan wewnętrznej równowagi zwany homeostazą. Stan ten charakteryzuje się zdolnością do utrzymywania kluczowych parametrów funkcjonowania ciała we względnej normie, dopasowanej do warunków środowiska w którym ten organizm żyje.

Tymi parametrami są m.in:

-temperatura ciała,

-równowaga płynów ustrojowych,

-odczyn środowiska w którym zachodzą procesy metaboliczne,

-odpowiednie ciśnienie,

-odpowiednia ilość związków chemicznych, regulujących przebieg wielu ważnych procesów życiowych.2

Wahania równowagi organizmu powodowane są przez wiele czynników, natury biologicznej, społecznej, czy klimatycznej. W budowaniu i utrzymywanie stanu równowagi w organizmie, bardzo pomaga wartościowe pożywienie dostarczane naszym organizmom w odpowiednich porach i ilościach. Wszystkie parametry homeostazy, w dużej mierze regulowane są właśnie przez pożywienie.

Utrzymywanie stanu homeostazy w organizmie, przynosi bardzo duże korzyści i jest bezpośrednią przyczyną zdrowia. Według definicji WHO zdrowiem nazywamy stan dobrego samopoczucia człowieka na wszystkich płaszczyznach jego funkcjonowania: cielesnej, umysłowej, emocjonalnej społecznej i duchowej.3Bycie zdrowym jest niezbędne do tego, by właściwie się rozwijać i z powodzeniem odkrywać jak wielki potencjał posiada człowiek.

Według koncepcji Marca Lalonda, głównym czynnikiem, kształtującym u człowieka stan zdrowia, jest jego styl życia. Styl życia to sposób w jaki człowiek wpływa na stan swojego ciała i umysłu, poprzez własne postępowanie i nawyki.4

Składniki odżywcze – od czego zależy wielkość ich zapotrzebowania?

To jakich składników odżywczych potrzebuje człowiek w danym momencie, jest wypadkową wielu czynników, takich jak:

-styl życia,

-typ budowy fizycznej,

-środowisko klimatyczne w którym ten człowiek przebywa,

– oddziaływanie społeczne,

-przeżywane przez człowieka emocje,

Każdy z tych czynników mocno wpływa na to, jakie procesy zachodzą w organizmie i na to jakie składniki odżywcze będą mu potrzebne, by mógł utrzymać swoją równowagę wewnętrzną.

Innym czynnikiem, mocno wpływającym na zapotrzebowanie składników odżywczych w organizmie, jest etap rozwojowy, na którym znajduje się w danym momencie człowiek. Charakterystyczne dla danego etapu wymagania, którym musi sprostać jednostka, np podjęcie obowiązku szkolnego przez dzieci, czy podjęcie pierwszego zatrudnienia, również wpływają na wysokość zapotrzebowania składników odżywczych przez organizm. Podczas stresu organizm zużywa dużo więcej składników odżywczych niż w stanie spokoju i relaksu

Spis niezbędnych do życia składników odżywczych

Obecnie przyjmuje się, że do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych procesów życiowych, organizm człowieka potrzebuje, około 60 różnych składników odżywczych: Dziesięć egzogennych aminokwasów wchodzących w skład białek pełnowartościowych, 1-4 niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, 1-2 cukrowców, 21 składników mineralnych oraz 18 witamin. Ponadto pożywienie powinno zawierać surowe włókna roślinne zwane błonnikiem9

Najpopularniejszą klasyfikacją składników odżywczych, jest podział, ze względu na pełnione przez te składniki funkcje w organizmie. Pierwszą grupą jest grupa budulcowa, z której składają się między innymi białka i składniki mineralne. To właśnie składniki z tej grupy dostarczają budulca, do tworzenia, odbudowy i utrzymania tkanek czy kości6

Drugą grupą jest grupa regulująca procesy zachodzące w organizmie, składająca się z witamin oraz mikro i makro elementów, które pomagają, regulować reakcje biologiczne zachodzące w ciele człowieka.7

Trzecią grupą jest grupa energetyczna, składająca się z węglowodanów, które są najlepszym źródłem energii dla ludzkiego ciała, oraz tłuszczy, które są wykorzystywane głównie jako materiał zapasowy. To głównie dzięki składnikom z tej grupy, człowiek uzyskuje siłę i energię do codziennego funkcjonowania.8

W kolejnych artykułach omówię szczegółowo, składniki odżywcze z grupy budulcowej regulującej i energetycznej, podam normy zapotrzebowania tych składników dla różnych grup wiekowych, oraz napiszę w jakim pożywieniu można te substancje znaleźć.

Bibliografia

1 M. Chorąży, „Złożoność i hierarchia organizmów żywych”, Czasopismo Nauka 3/2011 str 89,

2 E. Ziółko, „Podstawy fizjologii człowieka” Oficyna wydawnicza PWSZ w Nysie s. 10, 11, ISBN 83-60081-05-0

3 Konstytucja WHO 1948

4 https://profilaktyka.lodzkie.pl/profilaktyka-w-pigulce/uwarunkowania-zdrowia

5http://oswiata.sanepid.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2010/10/3-%C5%BBywienie-cz%C5%82owieka-1.pdf

6 Jak wyżej

7 Jak wyżej

8 Jak wyżej

9 M. Stec „Tłuszcze-rola i znaczenie dla zdrowia człowieka” Kraków 2004, s. 2 https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2098

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial